Số liệu liên quan đến công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2004 – 2018

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười Một, 2022