Số tàu cá đang hoạt động trên biển

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

Theo báo cáo của Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, tính đến 17h00 ngày 04/02/2016: Đã liên lạc được: 16.619 phương tiện/84.827 người đang hoạt động trên biển (trong đó: 14.120 phương tiện/67.575 người, vào bờ trước tết; 2.499 phương tiện/17.252 người dự kiến hoạt động trên biển trong dịp tết.