Tập huấn nghiệp vụ cứu hộ-cứu nạn toàn quân khu vực phía Nam

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, từ ngày 03 đến ngày 04/7/2017 Cục Cứu hộ – Cứu nạn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh cho hơn 150 cán bộ chỉ huy cơ quan Cứu hộ – Cứu nạn, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự, Biên phòng các tỉnh thuộc Quân khu 5, 7, 9 và chỉ huy các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn.

Trong thời gian 2 ngày, cán bộ tham gia lớp tập huấn đã được nghe giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21-3-2017 của Chính phủ; Luật Phòng chống thiên tai; Thông tư số 18/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trong quân đội; hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; Quy trình xử lý vụ việc sự cố, thiên tai và TKCN; công tác phối hợp TKCN và ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; hướng dẫn về công tác tài chính trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông qua tập huấn các đồng chí cán bộ có điều kiện nắm chắc các nội dung trong quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cán bộ Bộ chỉ huy Quân sự, Biên phòng tỉnh hiểu rõ vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai công tác ứng phó, xử lý các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh:

Đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Chiến – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Phó Ban Tổ chức giới thiệu Nghị định 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn tham quan một số trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố hóa chất, độc xạ, sinh học

và tìm kiếm cứu nạn tại Tiểu đoàn 907/Lữ đoàn 87/Binh chủng Hóa học

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm