Thông báo số điện thoại đường dây nóng cứu hộ cứu nạn (24/24h) của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

Thông báo số điện thoại đường dây nóng cứu hộ cứu nạn (24/24h) của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Điện thoại: 0437.333.664; 0437.349.821; 069.696.348 Fax: 0437.333.845

Thông báo số điện thoại đường dây nóng cứu hộ cứu nạn (24/24h) của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn:

Điện thoại: 0437.333.664; 0437.349.821; 069.696.348 Fax: 0437.333.845

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *