Thông báo số điện thoại đường dây nóng cứu hộ cứu nạn (24/24h) của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Thông báo số điện thoại đường dây nóng cứu hộ cứu nạn (24/24h) của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Điện thoại: 0437.333.664; 0437.349.821; 069.696.348 Fax: 0437.333.845

Thông báo số điện thoại đường dây nóng cứu hộ cứu nạn (24/24h) của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn:

Điện thoại: 0437.333.664; 0437.349.821; 069.696.348 Fax: 0437.333.845