Văn phòng UBQG TKCN triển khai tuyên truyền về nhiệm vụ ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

QĐND Online – Chiều 17-3, Văn phòng Ủy Ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQG TKCN) đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2017.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu – Chánh văn phòng UBQG TKCN chủ trì. Cùng dự có Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, quân đội và Hà Nội.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa phát biểu tại hội nghị. 

Theo đánh giá của Văn phòng UBQG TKCN: Năm 2016, các cơ quan thông tấn, báo chí đã thường xuyên phối hợp với Văn phòng UBQG TKCN tích cực tăng cường và kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN. Công tác tuyên truyền đã giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBQG TKCN và Ban chỉ huy PCTT, TKCN các địa phương được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân do thiên tai, sự cố, tai nạn gây ra trên địa bàn cả nước.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN trong năm 2017, Văn phòng UBQG TKCN đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác ứng phó sự cố, thiên tai, TKCN; các hoạt động chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBQG TKCN và các bộ ngành, địa phương, nâng cao nhận thức của nhân dân, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai, tai nạn, sự cố gây ra. Công tác tuyên truyền cần phát huy vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành, các địa phương, của hệ thống Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN các bộ, ngành, địa phương, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và toàn dân chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ theo phương châm “4 tại chỗ” trong triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hiệu quả sự cố, thiên tai, TKCN. Tuyên truyền nhân rộng kịp thời những mô hình tốt, cách làm hay, những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong các cơ quan,

Tin, ảnh: VŨ XUÂN DÂN
QĐND